ATSILIEPIMAI SENOJI SVETAINĖ
Vidutinės mažiausios kainos prekybos tinkluose

Operatyvioji praėjusios savaitės informacija Mano krepšelis

Pasirinkite produktą (-us), prekybos tinklą (-us) ir analizuojamą laikotarpį:

Pastabos:
1. Grafiko trūkio taškai reiškia, kad atitinkamu laikotarpiu atitinkamo maisto produkto (teisinio dokumento priede nurodytų charakteristikų ir pakuotės tipo) atitinkamo didžiojo prekybos tinklo parduotuvėse (visuose tiriamuose Lietuvos miestuose) buvo registruotos mažiau negu 3 skirtingų prekinių vienetų kainos ir šio maisto produkto vidutinė mažiausia kaina atitinkamame didžiajame prekybos tinkle atitinkamu laikotarpiu neskelbiama (nuoroda į teisinį dokumentą).
2. Nustačius žymeklį prie konkretaus prekybos tinklo atitinkamos savaitės kainų grafiko, galima pamatyti asmeninio maisto produktų krepšelio kainą pasirinktą savaitę.
3. Asmeninio maisto produktų krepšelio kaina nurodoma už pasirinktų produktų standartizuotus matavimo vienetus (1 l, 1 kg, 10 vnt.).

Suformuoto asmeninio maisto produktų krepšelio kainų pokytis