ATSILIEPIMAI SENOJI SVETAINĖ
Informaciniai pranešimai

Naujausių ŽŪIKVC atliekamų statistinių tyrimų duomenimis, Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse 2019 m. 23 sav. (06 03–09), palyginti su 22 sav. (05 27–06 02), atvėsintų viščiukų broilerių vidutinė kaina sumažėjo 4,82 proc. (0,11 EUR/kg), iki 2,17 EUR/kg, o didmeninė (gamintojo) kaina – 6,10 proc. (0,09 EUR/kg), iki 1,45 EUR/kg. Eurostato duomenimis, vidutinė didmeninė atvėsintų viščiukų broilerių didmeninė kaina Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu padidėjo 0,32 proc., iki 1,27 EUR/kg, o vidutinė ES šalių kaina – 0,10 proc., iki 1,91 EUR/kg. Vidutinė L kategorijos kiaušinių kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 0,65 proc. (iki 1,63 EUR/10 vnt., o didmeninė (gamintojo) kaina sumažėjo 1,54 proc. (0,01 EUR/10 vnt.), iki 0,64 EUR/10 vnt. Pigesnių – M kategorijos kiaušinių mažmeninė kaina sumažėjo 6,76 proc. (0,10 EUR/10 vnt.), iki 1,38 EUR/10 vnt., nors didmeninė (gamintojo) kaina padidėjo 13,00 proc. (0,07 EUR/10 vnt.), iki 0,59 EUR/10 vnt. Vidutinė (L–M kat.) didmeninė kiaušinių kaina ES analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,3 proc., Latvijoje – 3,2 proc., Estijoje – 5,7 proc. Atsižvelgiant į praėjusių metų to paties laikotarpio tendencijas bei didmeninių kainų tendencijas Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose ES šalyse, artimiausiomis savaitėmis atvėsinto viščiuko broilerio mažmeninė kaina turėtų šiek tiek padidėti, kiaušinių kainos – išlikti panašios.

Paskelbta: 2019-06-14

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 23 savaitę (06 03–09), palyginti su šių metų 22 savaite (05 27–06 02), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse kiaulienos (šviežios, atšaldytos) produktų mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) didėjo, pvz., kiaulienos nugarinė pabrango 1,41 proc. (0,07 EUR/kg), iki 5,05 EUR/kg, kiaulienos kumpis be kaulo – 0,51 proc. (0,02 EUR/kg), iki 3,91 EUR/kg, kiaulienos sprandinė – 0,39 proc. (0,02 EUR/kg), iki 5,13 EUR/kg, o kiaulienos kumpio su kaulu kaina išliko stabili ir sudarė 3,22 EUR/kg. 2019 m. 23 savaitę, palyginti su 2018 m. 23 savaite, kiaulienos sprandinė pabrango 17,66 proc., kumpis be kaulo – 5,96 proc., nugarinė – 1,41 proc., o kumpis su kaulu – 0,94 proc. Tačiau kiaulių supirkimo vidutinė kaina skerdyklose 2019 m. 23 savaitę (06 03–09), palyginti su šių metų 22 savaite (05 27–06 02), sumažėjo 1,08 proc. (0,02 EUR/kg) ir sudarė 1,83 EUR/kg skerdenų. ES rinkoje kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 1,14 proc. (0,02 EUR/kg) ir sudarė 1,77 EUR/kg skerdenų, tačiau 2,21 proc. (0,04 EUR/kg) buvo mažesnė nei Lietuvoje. Latvijoje ir Lenkijoje kiaulių supirkimo kaina išliko nepakitusi – 1,89 EUR/kg ir 1,78 EUR/kg skerdenų, o Estijoje padidėjo 3,77 proc. (0,06 EUR/kg) ir sudarė 1,65 EUR/kg skerdenų. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 23 sav. atitinkamai siekė 1,87 EUR/kg (+0,02 EUR/kg) ir 1,76 EUR/kg (+0,02 EUR/kg) skerdenų.

Paskelbta: 2019-06-14

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

ŽŪIKVC tyrimų duomenimis, 2019 m. birželio mėn. 23 sav. (06 03–09), palyginti su 22 sav. (05 27–06 02), mažmeninė lietuviškų ilgavaisių agurkų kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse sumažėjo 7,74 proc. (iki 1,55 EUR/kg), trumpavaisių agurkų – 2,53 proc. (iki 1,93 EUR/kg), pomidorų – 4,93 proc. (iki 1,93 EUR/kg). 2019 m. 23 sav. (06 03–09), palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, mažmeninė lietuviškų trumpavaisių agurkų kaina buvo mažesnė 19,25 proc., pomidorų – 1,53 proc. Tačiau ilgavaisiai agurkai buvo 6,90 proc. brangesni. Augintojų apklausos duomenimis, birželio mėn. pradžioje šiemet šiltnamiuose išaugintų pomidorų augintojų kaina buvo mažesnė 17,65 proc., ilgavaisių agurkų – 3,70 proc. Tačiau trumpavaisiai agurkai buvo 13,89 proc. brangesni.

Paskelbta: 2019-06-12

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 22 savaitę (05 27–06 02), palyginti su šių metų 21 savaite (05 20–26), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse kiaulienos (šviežios, atšaldytos) produktų mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) didėjo, pvz., labiausiai pabrango kiaulienos sprandinė – 2,40 proc. (0,12 EUR/kg), iki 5,11 EUR/kg, kiaulienos nugarinė – 0,61 proc. (0,03 EUR/kg), iki 4,98 EUR/kg, kumpis be kaulo – 0,52 proc. (0,02 EUR/kg), iki 3,89 EUR/kg, o kiaulienos kumpio su kaulu kaina išliko stabili ir sudarė 3,22 EUR/kg. 2019 m. 22 savaitę, palyginti su 2018 m. 22 savaite, kiaulienos sprandinė pabrango 15,87 proc., kumpis be kaulo – 5,42 proc., kumpis su kaulu – 1,26 proc., o nugarinė – 0,81 proc. Vidutinė kiaulių supirkimo kaina skerdyklose 2019 m. 22 savaitę (05 27–06 02), palyginti su šių metų 21 savaite (05 20–26), sumažėjo 1,07 proc. (0,02 EUR/kg) ir sudarė 1,85 EUR/kg skerdenų. ES rinkoje kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo nežymiai 0,57 proc. (0,01 EUR/kg) ir sudarė 1,75 EUR/kg. 2019 m. 22 savaitę Latvijoje kiaulės buvo superkamos vidutiniškai po 1,89 EUR/kg, Lenkijoje – 1,78 EUR/kg, o Estijoje – 1,59 EUR/kg. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 22 sav. atitinkamai siekė 1,85 EUR/kg ir 1,74 EUR/kg (+0,06 EUR/kg).

Paskelbta: 2019-06-06

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, mažmeninės varškės (fasuotos po 180–200 g laminuotame popieriuje arba plastikiniame maišelyje) kainos (be privačių prekės ženklų ir nuolaidų) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse 2019 m. 21 sav. (05 20–26), palyginti su 20 sav. (05 13–19), nepakito: 9 proc. riebumo varškės kaina sudarė 4,05 EUR/kg, liesos varškės – 3,81 EUR/kg. Tačiau mažmeninės privačių prekės ženklų varškės kainos (be nuolaidų) analizuojamu laikotarpiu didėjo: 9 proc. riebumo varškės kaina padidėjo 1,3 proc. (0,04 EUR/kg) iki 3,22 EUR/kg, liesos varškės – 0,7 proc. (0,02 EUR/kg) iki 2,91 EUR/kg, o per metus (2019 m. 21 sav., palyginti su 2018 m. 21 sav. (05 21–27), atitinkamai 11,4 proc. (0,33 EUR/kg) ir 6,6 proc. (0,18 EUR/kg). Prekybos tinklų parduotuvėse atliktas žemės ūkio ir maisto produktų prekinių ženklų procentinės dalies pagal kilmę tyrimas parodė, kad firminio, privataus prekės ženklo varškės (visų rūšių, įvairiose pakuotėse) dalis nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. kovo mėn. padidėjo 7,7 proc. (iki 27,14 proc.). Minėtas padidėjimas buvo sąlygotas importuotos varškės dalies sąskaita.

Paskelbta: 2019-05-31

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 21 savaitę, palyginti su 20 savaite, mažmeninės galvijienos (šviežios, atšaldytos) vidutinės kainos (be nuolaidų) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse šiek tiek sumažėjo, pvz., kumpio su kaulu buvo 5,61 EUR/kg (20 savaitę - 5,64 EUR/kg), kumpio be kaulo – 5,97 EUR/kg (20 savaitę buvo 6,07 EUR/kg), o nugarinės kaina nekito ir sudarė 8,93 EUR/kg. Lietuvos skerdimo įmonėse supirktų ir pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę suklasifikuotų galvijų vidutinė skerdenų kaina 21 savaitę buvo 2,53 EUR/kg ir, palyginti su 20 savaite, supirkimo kaina padidėjo 1,38 proc. Analizuojamu laikotarpiu buvo paskersta 4,03 proc. mažiau galvijų.

Paskelbta: 2019-05-30

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 21 savaitę (05 20–26), palyginti su šių metų 20 savaite (05 13–19), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse kiaulienos (šviežios, atšaldytos) produktų mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) didėjo, pvz., labiausiai pabrango kiaulienos sprandinė – 4,83 proc. (0,23 EUR/kg), iki 4,99 EUR/kg, kiaulienos kumpis su kaulu – 2,55 proc. (0,08 EUR/kg), iki 3,22 EUR/kg, kiaulienos nugarinė – 0,41 proc. (0,02 EUR/kg), iki 4,95 EUR/kg, o kumpis be kaulo sumažėjo 0,51 proc. (0,02 EUR/kg), iki 3,87 EUR/kg. 2019 m. 21 savaitę, palyginti su 2018 m. 21 savaite, kumpis be kaulo pabrango 4,88 proc., kiaulienos sprandinė – 14,71 proc., kumpis su kaulu – 0,94 proc., o nugarinė atpigo 2,17 proc. Vidutinė kiaulių supirkimo kaina skerdyklose 2019 m. 21 savaitę (05 20–26), palyginti su šių metų 20 savaite (05 13–19), išliko stabili ir sudarė 1,87 EUR/kg skerdenų. ES rinkoje kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 0,58 proc. (0,01 EUR/kg) ir sudarė 1,74 EUR/kg. 2019 m. 21 savaitę kaimyninėse šalyse kaina taip pat buvo stabili. Brangiausiai kiaulės buvo superkamos Latvijoje (vidutiniškai 1,92 EUR/kg) ir Lenkijoje (1,78 EUR/kg), o pigiausiai Estijoje (1,59 EUR/kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 21 sav. atitinkamai siekė 1,85 EUR/kg ir 1,68 EUR/kg

Paskelbta: 2019-05-30

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 21 sav. (05 20–26), palyginti su 20 sav. (05 13–19) mažmeninė tamsios duonos (be priedų, su PVM) pardavimo kaina Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse sumažėjo 0,5 proc. ir sudarė 1,99 EUR/kg, o batono (be priedų, su PVM) – nepakito ir sudarė 1,68 EUR/kg. <br> Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse superkamų kviečių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu 0,61 proc. sumažėjo ir sudarė 192,21 EUR/t.

Paskelbta: 2019-05-29

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 20 savaitę (05 13–19), palyginti su šių metų 19 savaite (05 06–12), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse kiaulienos (šviežios, atšaldytos) produktų mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) stabilizavosi ir brango nežymiai, pvz., kumpis be kaulo – 0,52 proc. (0,02 EUR/kg, iki 3,89 EUR/kg), kiaulienos nugarinė – 0,20 proc. (0,01 EUR/kg, iki 4,93 EUR/kg), sprandinė – 0,21 proc. (0,01 EUR/kg, iki 4,76 EUR/kg), o kumpis su kaulu atpigo – 3,09 proc. (0,10 EUR/kg, iki 3,14 EUR/kg), 2019 m. 20 savaitę, palyginti su 2018 m. 20 savaite, kumpis be kaulo pabrango 5,42 proc., kiaulienos sprandinė – 9,93 proc., o nugarinė ir kumpis su kaulu atpigo atitinkamai – 2,76 proc. ir 1,57 proc. Vidutinė kiaulių supirkimo kaina skerdyklose 2019 m. 20 savaitę (05 13–19), palyginti su šių metų 19 savaite (05 06–12), padidėjo 1,63 proc. (0,03 EUR/kg) ir sudarė 1,87 EUR/kg.<br> Panaši situacija ir kitose ES šalyse. ES kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 1,17 proc. (0,02 EUR/kg) ir sudarė 1,73 EUR/kg. 2019 m. 20 savaitę iš kaimyninių šalių brangiausiai kiaulės buvo superkamos Latvijoje (vidutiniškai 1,92 EUR/kg) ir Lenkijoje (1,78 EUR/kg), o pigiausiai Estijoje (1,57 EUR/kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 20 sav. atitinkamai siekė 1,83 EUR/kg ir 1,66 EUR/kg. Brangiausiai kiaulės 20 savaitę buvo superkamos Bulgarijoje (1,94 EUR/kg) ir Kipre (1,95 EUR/kg).

Paskelbta: 2019-05-23

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 19 sav. (05 06–12), palyginti su 18 sav. (04 29–05 05) mažmeninė tamsios duonos (be priedų, su PVM) pardavimo kaina Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse padidėjo 2,05 proc. ir sudarė 1,99 EUR/kg, o batono (be priedų, su PVM) – padidėjo mažiau (0,6 proc., iki 1,69 EUR/kg). Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse superkamų kviečių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu išliko stabili ir sudarė 189,44 EUR/t.

Paskelbta: 2019-05-16

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) tyrimų duomenimis, 2019 m. 19 sav. (05 06–12), palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse importuotos naujo derliaus bulvės šiemet buvo brangesnės 2,11 proc. (kainavo 0,97 EUR/kg), importuotos naujo derliaus morkos – 12,77 proc. (kainavo 1,59 EUR/kg), o importuoti švieži baltagūžiai kopūstai – net 39,36 proc. (kainavo 1,31 EUR/kg). Palyginti su 2019 m. 18 sav. (04 29–05 05), importuotos naujo derliaus bulvės pabrango 7,78 proc., importuotų morkų kaina nepasikeitė, o importuoti baltagūžiai kopūstai atpigo 5,07 proc. Kadangi seno derliaus bulvės ir daržovės Lietuvoje ir Europos šalyse šiemet pasibaigė anksčiau arba jų atsargų likę labai mažai, todėl importuojamos naujo derliaus bulvės ir daržovės dėl didesnės jų paklausos yra brangesnės.

Paskelbta: 2019-05-15

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 18 savaitę (04 29–05 05), palyginti su šių metų 17 savaite (04 22–28), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse kiaulienos (šviežios, atšaldytos) produktų mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) ir toliau didėjo, pvz., kiaulienos sprandinė pabrango 1,93 proc. (0,09 EUR/kg, iki 4,75 EUR/kg), kumpis be kaulo – 1,85 proc. (0,07 EUR/kg, iki 3,85 EUR/kg), o kumpis su kaulu ir nugarinė, atitinkamai 0,62 proc. (0,02 EUR/kg, iki 3,23 EUR/kg) ir 0,41 proc. (0,02 EUR/kg, iki 4,91 EUR/kg). 2019 m. 18 savaitę, palyginti su 2018 m. 18 savaite, kiaulienos sprandinė pabrango 4,86 proc., kumpis be kaulo – 4,34 proc., kumpis su kaulu – 0,94 proc., o nugarinė – atpigo 0,81 proc. Vidutinė kiaulių supirkimo kaina skerdyklose 2019 m. 18 savaitę (04 29–05 05), palyginti su šių metų 17 savaite (04 22–28), padidėjo 2,81 proc. (0,05 EUR/kg) ir sudarė 1,83 EUR/kg. Panaši situacija ir kitose ES šalyse. ES kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 0,59 proc. (0,01 EUR/kg) ir sudarė 1,70 EUR/kg. 2019 m. 18 savaitę iš kaimyninių šalių brangiausiai kiauliena buvo superkama Lenkijoje (vidutiniškai 1,79 EUR/kg) ir Latvijoje (1,79 EUR/kg), o pigiausiai Estijoje (1,53 EUR/kg). Vokietijoje ir Ispanijoje kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulienos supirkimo kainos 18 sav. atitinkamai siekė 1,78 EUR/kg ir 1,65 EUR/kg. Priežasčių kiaulienos kainos didėjimui įtakos turi sezoniškumas, nes šiltuoju metu didėja lietuviškos produkcijos paklausa. Tačiau šiuo metu pagrindine mėsos brangimo priežastimi yra laikoma sudėtinga situacija su kiaulėmis Kinijoje, kurioje dėl afrikinio kiaulių maro vyrauja kiaulių pasiūlos deficitas. Kadangi ES yra didžiausia kiaulienos eksportuotoja, neabejojama, kad ES eksportas į Kiniją didės ir tai turės įtakos kiaulių kainų padidėjimui ES šalyse.

Paskelbta: 2019-05-10

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 17 savaitę (04 22–28), palyginti su šių metų 16 sav. (04 15–21), Lietuvos rinkoje vidutinė mažmeninė sviesto (82 proc. rieb., 170–200 g fasuotėse) kaina be privačių prekių ženklų ir nuolaidų, sumažėjo 0,6 proc. ir sudarė 10,64 EUR/kg, o kaina su nuolaidomis padidėjo 0,3 proc. iki 8,15 EUR/kg. Analizuojamu laikotarpiu sviesto, kurio riebumas ne mažesnis kaip 82 proc., 100–200 g fasuotėse, didmeninė (gamintojų) kaina (be PVM) Lietuvos rinkoje taip pat sumažėjo 7,7 proc. ir sudarė 5,43 EUR/kg.

Paskelbta: 2019-05-03

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 17 savaitę (04 22–28), palyginti su šių metų 16 savaite (04 15–21), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse kai kurių kiaulienos (šviežios, atšaldytos) produktų mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių), kaip ir 16 savaitę, didėjo, pvz., labiausiai pabrango kiaulienos sprandinė – 1,75 proc. (0,08 EUR/kg, iki 4,66 EUR/kg), kiaulienos kumpis su kaulu – 1,26 proc. (0,04 EUR/kg, iki 3,21 EUR/kg), kumpis be kaulo – 0,80 proc. (0,03 EUR/kg, iki 3,78 EUR/kg), o kiaulienos nugarinės kaina nežymiai sumažėjo, t. y. 0,20 proc. (0,01 EUR/kg, iki 4,89 EUR/kg). Nuo 2019 m 14 sav. vidutinė supirktų kiaulių skerdenų (augintojo) kaina Lietuvos skerdyklose pradėjo didėti ir 2019 m. 17 savaitę (04 22–28), palyginti su šių metų 16 sav. (04 15–21), ji padidėjo 2,30 proc. (0,04 EUR/kg, iki 1,78 EUR/kg). Panaši situacija ir kitose ES šalyse. 2019 m. 16 savaitę iš kaimyninių šalių brangiausiai kiauliena buvo superkama Lenkijoje – vidutiniškai po 1,79 EUR/kg, Latvijoje – 1,76 EUR/kg, o Estijoje – 1,48 EUR/kg. Analizuojamu laikotarpiu Danijoje kiaulių supirkimo kaina padidėjo 2,87 proc., Vokietijoje – 0,78 proc., Olandijoje – 1,57 proc.

Paskelbta: 2019-05-02

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

ŽŪIKVC tyrimų duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. 17 sav. (04 22–28), palyginti su 16 sav. (04 15–21), mažmeninė lietuviškų ilgavaisių agurkų kaina Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse sumažėjo 3,29 proc. (iki 2,06 EUR/kg), trumpavaisių agurkų – 16,61 proc. (iki 2,61 EUR/kg), pomidorų – 15,90 proc. (iki 3,12 EUR/kg). Atšilus orams prasideda šiltnamių daržovių kainų sezoninis mažėjimas. 2019 m. 17 sav. (04 22–28), palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, mažmeninė lietuviškų ilgavaisių agurkų kaina buvo mažesnė 15,92 proc., trumpavaisių agurkų – 8,42 proc., pomidorų – 10,60 proc. Augintojų apklausos duomenimis, balandžio mėn. antroje pusėje šiltnamiuose išaugintų daržovių kainos šiemet buvo mažesnės: ilgavaisių agurkų – 41,27 proc., trumpavaisių agurkų – 20,90 proc., pomidorų – 36,67 proc. Nuo balandžio mėn. vidurio Lietuvoje vyravo neįprastai šilti orai, todėl užaugo daugiau agurkų ir sunoko daugiau pomidorų.

Paskelbta: 2019-04-30

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Geriamojo pieno kainos tarp kitų pieno gaminių Lietuvos rinkoje yra bene stabiliausios. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, mažmeninės geriamojo pieno (pasterizuoto, be priedų, išfasuoto po 0,9–1 l) kainos Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse (be privačių prekių ženklų ir nuolaidų) 2019 m. 16 sav. (04 15–21), palyginti su 15 sav. (04 08–14), nepakito: tetrapako pakuotėje 2,5 proc. riebumo pieno kaina sudarė 0,89 EUR/l, 3,5 proc. riebumo – 0,95 EUR/l; plastikinio maišelio pakuotėje 3,5 proc. riebumo pienas kainavo 0,93 EUR/l. 2019 m. kovo mėn. bendra geriamojo pieno gamintojo kaina sudarė 0,53 EUR/kg (be PVM). Tikėtina, kad dėl sezoniškumo artėjant vasarai bendra geriamojo pieno gamintojo kaina sumažės apie 0,02–0,03 EUR/kg.

Paskelbta: 2019-04-26

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 16 savaitę, palyginti su 15 savaite, galvijienos (šviežios, atšaldytos) vidutinės kainos (be nuolaidų) Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse šiek tiek padidėjo. Manoma, kad tam įtakos galėjo turėti išaugusi paklausa prieššventiniu laikotarpiu. Pavyzdžiui, kumpis su kaulu pabrango 0,91 proc. (0,05 EUR/kg) ir kainavo 5,57 EUR/kg (15 savaitę – 5,52 EUR/kg), kumpis be kaulo pabrango 0,51 proc. (0,03 EUR/kg) ir kainavo 5,96 EUR/kg (15 savaitę – 5,93 EUR/kg), tačiau nugarinės kaina išliko nepakitusi – 9,02 EUR/kg. Lietuvos skerdimo įmonėse supirktų ir pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę suklasifikuotų galvijų vidutinė skerdenų kaina 2019 m. 16 savaitę padidėjo apie 1,5 proc. (0,04 EUR/kg) ir buvo 2,52 EUR/kg (15 savaitę – 2,48 EUR/kg).

Paskelbta: 2019-04-25

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2019 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., bulvių pardavimo iš ūkių kaina padidėjo 30,34 proc., svogūnų – 17,39 proc., baltagūžių kopūstų – 13,21 proc., burokėlių – 6,25 proc., morkų – 2,50 proc. Mažmeninė bulvių kaina Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse šiuo laikotarpiu padidėjo 23,68 proc., baltagūžių kopūstų – 14,89 proc., svogūnų – 11,36 proc., morkų – 4,17 proc., burokėlių – 2,70 proc. ŽŪIKVC tyrimų duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. pirmas tris savaites (14–16 sav. (04 01–21), palyginti su kovo mėn., mažmeninė bulvių kaina vidutiniškai dar padidėjo 6,38 proc. (iki 0,51 EUR/kg), svogūnų – 20,41 proc. (iki 0,62 EUR/kg), baltagūžių kopūstų – 20,37 proc. (iki 0,76 EUR/kg, morkų – 18 proc. (iki 0,63 EUR/kg), burokėlių liko nepakitusi (0,38 EUR/kg). 2018 m. mėn., palyginti su vasario mėn., bulvių ir daugelio daržovių pardavimo iš ūkių kainos buvo stabilios. Padidėjo tik morkų (+16 proc.) ir burokėlių (+6,67 proc.) kainos. Mažmeninės bulvių (0,24 EUR/kg), baltagūžių kopūstų (0,19 EUR/kg) ir svogūnų (0,23 EUR/kg) kainos prekybos tinkluose taip pat nekito. Morkų kaina padidėjo 21,74 proc. ir sudarė 0,28 EUR/kg, o burokėlių sumažėjo 6,45 proc. ir sudarė 0,29 EUR/kg.

Paskelbta: 2019-04-24

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) 2019 m. balandžio mėn. (14–16 sav. (04 01–21) duomenimis, palyginti su kovo mėn., tamsios duonos (be priedų) mažmeninė kaina Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse padidėjo 1,8 proc. ir sudarė 1,94 EUR/kg. Batono (be priedų) mažmeninė preliminari kaina balandžio mėn. buvo 1,67 EUR/kg ir, palyginti su kovo mėn. kaina, išliko tokia pati. Aukščiausios rūšies kvietinių miltų (1 kg pakuotėse) mažmeninė kaina Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse balandžio mėnesį sudarė 0,89 EUR/t ir buvo 1,14 proc. didesnė negu 2019 m. kovo mėn. Didmeninės tamsios duonos ir batono (be priedų) pardavimo kainos 2019 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., nepakito ir sudarė atitinkamai 877,55 EUR/t ir 836,28 EUR/t. Didmeninė miežinių kruopų pardavimo kaina 2019 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., pakito neženkliai ir sudarė 399,02 EUR/t, o kvietinių sėlenų sumažėjo 1,25 proc. (iki 150,73 EUR/t). Avižinių dribsnių pardavimo kaina analizuojamu laikotarpiu pakilo 4,07 proc. (iki 549,80 EUR/t). Aukščiausios rūšies kvietinių miltų didmeninė pardavimo kaina 2019 m. kovo mėn. išliko panaši kaip vasario mėn. ir sudarė 334,41 EUR/t. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, daugumos grūdų supirkimo kainos kovo mėnesį Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse mažėjo. Labiausiai 2019 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., sumažėjo avižų supirkimo kaina – 4,24 proc. (iki 165,04 EUR/t). Kviečių supirkimo kaina sumažėjo 2,76 proc. (iki 192,15 EUR/t), pašarinių miežių (II klasės) – 1,80 proc. (iki 172,68 EUR/t), o rugių – sumažėjo nedaug ir sudarė 149,86 EUR/t. Rapsų vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo neženkliai (iki 370,36 EUR/t). Tačiau kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 2019 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., padidėjo 8,81 proc. (iki 182,83 EUR/t).

Paskelbta: 2019-04-24

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 15 savaitę (04 08–14), palyginti su šių metų 14 sav. (04 01–07), kiaulienos (šviežios, atšaldytos) mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse išliko stabilios su nežymiais pokyčiais, pvz., sprandinė su kaulu atpigo – 2,92 proc. (0,13 EUR/kg), iki 4,32 EUR/kg, kumpis su kaulu pabrango – 1,28 proc. (0,04 EUR/kg), iki 3,17 EUR/kg, kiaulienos kumpis be kaulo atpigo 0,27 proc. (0,01 EUR/kg), iki 3,64 EUR/kg, o nugarinė – 0,2 proc. (0,01 EUR/kg), iki 4,88 EUR/kg. Tačiau kiaulių supirkimo vidutinė kaina skerdyklose 2019 m. 15 savaitę (04 08–14), palyginti su šių metų 14 sav. (04 01–07), padidėjo 9,67 proc. (0,15 EUR/kg) ir sudarė 1,66 EUR/kg. Panaši situacija ir kitose ES šalyse. ES kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 4,8 proc. (0,08 EUR/kg). 2019 m. 15 savaitę iš kaimyninių šalių brangiausiai kiauliena buvo superkama Lenkijoje (vidutiniškai 1,77 EUR/kg), šiek tiek pigiau Latvijoje (1,69 EUR/kg) ir pigiausiai Estijoje (1,50 EUR/kg).

Paskelbta: 2019-04-19

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Sūriai yra didžiausią šalies pieno perdirbimo įmonių pajamų dalį generuojanti gaminių grupė. Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse sūrių (nesupjaustytų riekelėmis) mažmeninės kainos (be privačių prekių ženklų ir nuolaidų) 2019 m. 15 sav. (04 08–14), palyginti su 14 sav. (04 01–07), išliko stabilios su nedidele mažėjimo tendencija, pavyzdžiui, Gouda sūrių vidutinė kaina sumažėjo 0,8 proc. (0,06 EUR/kg) iki 7,40 EUR/kg, Tilsit sūrių – 0,4 proc. (0,03 EUR/kg) iki 7,71 EUR/kg.

Paskelbta: 2019-04-19

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naujausių ŽŪIKVC atliekamų statistinių tyrimų duomenimis, Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse 2019 m. 15 sav. (04 08–14), palyginti su 14 sav. (03 25–31), atvėsintų viščiukų broilerių vidutinė kaina padidėjo 5,31 proc. (0,11 EUR/kg), iki 2,18 EUR/kg, tačiau didmeninė (gamintojo) kaina sumažėjo 3,68 proc. (0,06 EUR/kg), iki 1,57 EUR/kg. Vidutinė L kategorijos kiaušinių kaina šiuo laikotarpiu išliko stabili – 1,56 EUR/10 vnt., nors didmeninė (gamintojo) kaina padidėjo 2,47 proc. (0,18 EUR/10 vnt.), iki 0,75 EUR/10 vnt. Pigesnių – M kategorijos kiaušinių mažmeninė kaina padidėjo 8,28 proc. (0,04 EUR/10 vnt.), iki 1,42 EUR/10 vnt., o didmeninė (gamintojo) kaina padidėjo 3,41 proc. (0,02 EUR/10 vnt.), iki 0,70 EUR/10 vnt. Atsižvelgiant į praėjusių metų to paties laikotarpio tendencijas, Velykų prieššventiniu laikotarpiu labiau padidėja kiaušinių baltais lukštais (dažnai importuotų) paklausa, todėl vidutinė lietuviškų kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinkluose artimiausiu laikotarpiu turėtų sumažėti.

Paskelbta: 2019-04-19

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 15 sav. (04 08–14), palyginti su 14 sav. (04 01–07) mažmeninė tamsios duonos (be priedų, su PVM) pardavimo kaina Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse buvo 1,04 proc. didesnė ir sudarė 1,95 EUR/kg, o batono (be priedų, su PVM) pardavimo kaina padidėjo 0,6 proc. (iki 1,67 EUR/kg). Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse superkamų kviečių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu periodu padidėjo 1,51 proc. (iki 192,04 EUR/t).

Paskelbta: 2019-04-18

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Baigiantis seno derliaus daržovių atsargoms augintojų sandėliuose, mažmeninės jų kainos toliau didėjo. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) tyrimų duomenimis, 2019 m. 15 sav. (04 08–14), palyginti su 14 sav. (04 01–07), Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse mažmeninė morkų kaina padidėjo 3,6 proc. (iki 0,58 EUR/kg), baltagūžių kopūstų – 5,2 proc. (iki 0,61 EUR/kg), svogūnų – 5,5 proc. (iki 0,58 EUR/kg). Bulvių ir burokėlių kainos išliko nepakitusios ir sudarė atitinkamai 0,49 ir 0,38 EUR/kg. Augintojų apklausos duomenimis, balandžio mėn. antrą savaitę bulvių ir daržovių kainos ūkiuose nekito. Svogūnų ir kopūstų atsargos Lietuvos augintojų sandėliuose jau pasibaigė, morkų atsargų dar užteks iki Velykų. Importuotos naujo derliaus bulvės šiemet nagrinėjamu laikotarpiu buvo brangesnės 25,3 proc. (kainavo 0,99 EUR/kg), importuotos naujo derliaus morkos – 19,3 proc. (kainavo 1,61 EUR/kg). Tačiau importuoti švieži kopūstai buvo pigesni 3,6 proc. (kainavo 1,36 EUR/kg).

Paskelbta: 2019-04-16

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 14 savaitę, palyginti su 13 savaite, mažmeninės galvijienos (šviežios, atšaldytos/nesupakuotos) vidutinės kainos (be nuolaidų) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse išliko stabilios, pvz.: kumpio su kaulu buvo 5,52 EUR/kg (13 savaitę – 5,51 EUR/kg), nugarinės – 8,97 EUR/kg (13 savaitę – 8,96 EUR/kg), o kumpio be kaulo – 5,93 (13 savaitę – 5,96 EUR/kg). Lietuvos skerdimo įmonėse supirktų ir pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę suklasifikuotų galvijų vidutinė skerdenų kaina buvo 2,50 EUR/kg (13 savaitę – 2,49 EUR/kg).

Paskelbta: 2019-04-12

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naujausių ŽŪIKVC atliekamų statistinių tyrimų duomenimis, 2019 m. 14 sav. (04 01–07), palyginti su 13 sav. (03 25–31) atvėsintų viščiukų broilerių vidutinė kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse sumažėjo 4,19 proc. (0,09 EUR/kg), iki 2,06 EUR/kg, tačiau didmeninė (gamintojo) kaina padidėjo 6,21 proc. (9,56 EUR/kg), iki 1,63 EUR/kg. Vidutinė L kategorijos kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse šiuo laikotarpiu sumažėjo 0,64 proc. (iki 0,01 EUR/10 vnt.), o didmeninė (gamintojo) kaina – 0,29 proc. (0,05 EUR/10 vnt.), iki 0,73 EUR/10 vnt.. Tačiau pigesnių M kategorijos kiaušinių mažmeninė kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 1,45 proc. (0,02 EUR/10 vnt.), iki 1,40 EUR/10 vnt. , o didmeninė – 0,75 proc. (0,05 EUR/10 vnt.) iki 0,67 EUR/10 vnt. Atsižvelgiant į praėjusių metų to paties laikotarpio tendencijas, kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinkluose artimiausiu laikotarpiu turėtų išlikti stabili arba nežymiai sumažėti.

Paskelbta: 2019-04-12

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvos rinkoje vidutinė mažmeninė sviesto (82 proc. rieb., 170–200 g fasuotėse) kaina be privačių prekių ženklų ir nuolaidų 2019 m. 14 sav. (04 01–07), palyginti su 13 sav. (03 25–31), nepakito ir sudarė 10,53 EUR/kg, o kaina su nuolaidomis sumažėjo 0,9 proc. (0,07 EUR/kg) iki 7,79 EUR/kg. Analizuojamu laikotarpiu gamintojų kaina (sviesto, kurio riebumas ne mažesnis kaip 82 proc., 100–200 g fasuotėse, be PVM) Lietuvos rinkoje padidėjo 1,4 proc. (0,08 EUR/kg) ir sudarė 5,65 EUR/kg, o to paties riebumo sviesto luitais kaina sumažėjo 5,4 proc. (0,26 EUR/kg) – iki 4,59 EUR/kg. Sviesto gamintojų kaina šalies rinkoje nuo šių metų pradžios po truputį mažėja ir, sezoniškai mažėjant žalio pieno supirkimo kainai, tikėtina, mažės toliau, taip nesudarydama prielaidų mažmeninėms sviesto kainoms didėti.

Paskelbta: 2019-04-11

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. pradžioje (14 savaitę (04 01–07), palyginti su prieš mėnesį (10 savaitę (03 04–10) buvusia kaina, mažmeninė tamsios duonos (be priedų, su PVM) pardavimo kaina Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse buvo 1,53 proc. mažesnė ir sudarė 1,93 EUR/kg, o batono (be priedų, su PVM) pardavimo kaina sumažėjo 0,6 proc. (iki 1,66 EUR/kg). Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse superkamų kviečių vidutinė supirkimo kaina šių metų balandžio pradžioje, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, sumažėjo nuo 200,03 EUR/t iki 189,19 EUR/t.

Paskelbta: 2019-04-11

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. 14 savaitę (04 01–07), palyginti su šių metų 13 sav. (03 25–31), kiaulienos (šviežios, atšaldytos) vidutinės mažmeninės kainos (neįskaitant kainų su nuolaidomis) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse mažėjo, pvz., kumpio su kaulu kaina – 1,88 proc. (0,06 EUR/kg), iki 3,13 EUR/kg, sprandinės – 0,22 proc. (0,01 EUR/kg), iki 4,45 EUR/kg, nugarinės – 0,61 proc. (0,03 EUR/kg), iki 4,89 EUR/kg, o kiaulienos kumpio be kaulo išliko nepakitusi ir sudarė 3,65 EUR/kg. Tačiau kiaulių supirkimo vidutinė kaina skerdyklose 2019 m. 14 savaitę (04 01–07), palyginti su šių metų 13 sav. (03 25–31), padidėjo 7,86 proc. (0,11 EUR/kg) ir sudarė 1,51 EUR/kg. Panaši situacija ir kitose ES šalyse. ES kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina nuo 10 sav. iki 13 sav. padidėjo apie 8,51 proc. (0,12 EUR/kg).

Paskelbta: 2019-04-10

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

ŽŪIKVC tyrimų duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. pradžioje (14 sav. (04 01–07), palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, mažmeninė lietuviškų ilgavaisių agurkų kaina (Lietuvos didžiųjų tinklų parduotuvėse buvo 8,2 proc. didesnė (sudarė 2,92 EUR/kg), o trumpavaisių agurkų– 23,6 proc. (sudarė 4,04 EUR/kg). Augintojų apklausos duomenimis, balandžio mėn. pradžioje ilgavaisių agurkų kaina šiemet buvo 1,6 proc. didesnė, o trumpavaisių agurkų – 10,1 proc. Įsibėgėjant pavasariui agurkų kainos augintojų ūkiuose turėtų mažėti.

Paskelbta: 2019-04-10

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) 2019 m. kovo mėn. (10–12 sav. (03 04–24) duomenimis, palyginti su vasario mėn., tamsios duonos (be priedų) mažmeninė kaina Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse nedaug (-1,04 proc.) sumažėjo ir sudarė 1,90 EUR/kg. Batono (be priedų) mažmeninė preliminari kovo mėn. kaina buvo 1,67 EUR/kg ir, palyginti su vasario mėn. kaina, padidėjo 2,45 proc. Didmeninės tamsios duonos ir batono (be priedų) pardavimo kainos 2019 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., išliko panašios ir sudarė atitinkamai 877,98 EUR/t ir 838,99 EUR/t. Didmeninės kvietinių kruopų ir sėlenų pardavimo kainos 2019 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., padidėjo atitinkamai 1,31 proc. (iki 389,61 EUR/t) ir 1,44 proc. (iki 152,64 EUR/t). Avižinių dribsnių pardavimo kaina analizuojamu laikotarpiu pakilo 1,26 proc. (iki 528,27 EUR/t). Kvietinių miltų didmeninė pardavimo kaina 2019 m. vasario mėn. išliko panaši kaip sausio mėn. ir sudarė 318,09 EUR/t. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, labiausiai 2019 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., pabrango rugiai – jų supirkimo kaina pakilo 8,07 proc. (iki 150,11 EUR/t). Kviečių supirkimo kaina padidėjo 1,43 proc. (iki 197,62 EUR/t), o avižų – 1,26 proc. (iki 172,35 EUR/t). Rapsų vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 1,1 proc. (iki 371,25 EUR/t). Tačiau pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 2019 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., sumažėjo 4,63 proc. (iki 175,81 EUR/t), o kvietrugių – 5,81 proc. (168,49 EUR/t).

Paskelbta: 2019-03-29

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. kovo mėn. (10–12 sav. (03 04–24), palyginti su vasario mėn., galvijienos (šviežios, atšaldytos) mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse didėjo nedaug, t. y. kumpio su kaulu – 0,73 proc. (0,04 EUR/kg), iki 5,55 EUR/kg, nugarinės be kaulo – 0,57 proc. (0,05 EUR/kg), iki 8,87 EUR/kg, o kumpio be kaulo – 0,34 proc. (0,05 EUR/kg), iki 5,94 EUR/kg. Galvijienos mažmeninės kainos stabilizuojančiu faktoriumi išlieka vyraujanti gana stabili, su nedidele mažėjimo tendencija galvijų supirkimo kaina, pvz., kovo mėn. pirmoje pusėje (03 01–17) supirktų galvijų skerdenų vidutinė kaina (augintojo) buvo 2,49 EUR/kg – 0,67 proc. (0,01 EUR/kg) mažesnė nei vasario mėn.

Paskelbta: 2019-03-28

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Pagal naujausius ŽŪIKVC atliekamų statistinių tyrimų duomenis, 2019 m. kovo mėn. pirmoje pusėje (03 04–17), palyginti su vasario mėn., atvėsintų viščiukų broilerių vidutinė kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse sumažėjo 0,5 proc., tačiau didmeninė (gamintojo) kaina padidėjo 1,6 proc. Vidutinė (L-M kat.) kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse šiuo laikotarpiu padidėjo 1,3 proc., o didmeninė (gamintojo) kaina 1,5 proc. Populiariausių L kategorijos kiaušinių mažmeninė kaina buvo 4 proc. didesnė, nei M kategorijos. Atsižvelgiant į sumažėjusias kiaušinių kainas Latvijoje, tačiau padidėjusias Lenkijoje, taip pat praėjusių metų to paties laikotarpio tendencijas, kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinkluose artimiausiuoju laikotarpiu turėtų išlikti stabili.

Paskelbta: 2019-03-27

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. kovo mėn. (10–12 sav. (03 04–24), palyginti su vasario mėn., kiaulienos (šviežios, atšaldytos) mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse pakito nedaug, pvz., kumpio su kaulu kaina sumažėjo 0,94 proc. (0,03 EUR/kg), iki 3,16 EUR/kg, kiaulienos kumpio be kaulo ir sprandinės be kaulo padidėjo atitinkamai 0,82 proc. (0,03 EUR/kg), iki 3,67 EUR/kg ir 0,68 proc. (0,03 EUR/kg), iki 4,47 EUR/kg, o nugarinės be kaulo – išliko nepakitusi ir sudarė 4,89 EUR/kg. Gana stabiliai kiaulienos kainai mažmeninėje rinkoje įtakos turi pakankamai stabilios kiaulių supirkimo kainos skerdyklose, pvz., 2019 m. kovo mėn. pirmoje pusėje (10–11sav. (03 04–17), palyginti su vasario mėn., vidutinė supirktų kiaulių skerdenų (augintojo) kaina padidėjo nedaug – 0,79 proc. (0,01 EUR/kg) ir sudarė 1,29 EUR/kg. Analogiška situacija ir kitose ES šalyse. Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina ES šalyse analizuojamu laikotarpiu padidėjo apie 2,20 proc. (0,03 EUR/kg), iki 1,26 EUR/kg.

Paskelbta: 2019-03-26

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK

2019 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., didmeninė pasterizuoto 2,5 proc. riebumo geriamojo pieno, išfasuoto po 0,9–1 l į plėvelės fasuotes, kaina Lietuvos rinkoje sudarė 0,39 EUR/l (be PVM) ir buvo 2,5 proc. mažesnė nei sausio mėn. Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse minėto geriamojo pieno pardavimo kaina, įtraukiant privačių prekės ženklų ir akcijų kainas, padidėjo apie 11,0 proc. (iki 0,67 EUR/l (su PVM). Tilsit sūrių didmeninė kaina Lietuvos rinkoje vasario mėn. sumažėjo 1,5 proc. ir sudarė 4,04 EUR/kg (be PVM). Mažmeninė minėtų sūrių kaina, įtraukiant privačių prekės ženklų ir akcijų kainas, beveik nepakito ir sudarė 6,55 EUR/kg (su PVM). Analizuojamu laikotarpiu 82 proc. riebumo sviesto, išfasuoto po 200 g į folijos fasuotes, didmeninė kaina Lietuvos rinkoje išliko stabili ir sudarė 6,22 EUR/kg (be PVM), o mažmeninė kaina, įtraukiant privačių prekės ženklų ir akcijų kainas, sumažėjo 1,1 proc. ir sudarė 8,72 EUR/kg (su PVM).

Paskelbta: 2019-03-22

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2019 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., bulvių pardavimo iš ūkių kaina padidėjo 31,82 proc., baltagūžių kopūstų – 43,24 proc., svogūnų – 15 proc., morkų – 8,11 proc., burokėlių liko nepakitusi. Mažmeninė bulvių kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 26,67 proc., baltagūžių kopūstų – 42,42 proc., svogūnų – 33,33 proc., morkų – 2,13 proc., burokėlių liko nepakitusi. Ūkininkų apklausos duomenimis, 2019 m. kovo mėn. pirmoje pusėje bulvių ir daržovių pardavimo iš ūkių kainos didėjo nedaug. Svogūnų realizaciją didieji ūkiai jau baigė. Kopūstų atsargos – taip pat nedidelės. ŽŪIKVC tyrimų duomenimis, 2019 m. kovo mėn. pirmoje pusėje (10–11sav. (03 04–17), palyginti su vasario mėn., mažmeninė bulvių kaina padidėjo 15,7 proc., svogūnų – 7,95 proc., baltagūžių kopūstų – 7,45 proc., morkų – 4,17 proc., burokėlių – 2,70 proc.

Paskelbta: 2019-03-20

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2019 m. 11 savaitę (03 11–03 17), palyginti su 10 savaite (03 04–03 10), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse labiausiai pabrango seno derliaus baltagūžiai kopūstai (lietuviški) – 14,9 proc. (vidutinė kaina padidėjo iki 0,54 Eur/kg), naujo derliaus (importuoti) – 6,7 proc. (iki 1,75 Eur/kg), geltonieji svogūnai (lietuviški) – 6,5 proc. (iki 0,49 Eur/kg), o importuoti – 6,4 proc. (iki 0,50 Eur/kg), seno derliaus bulvės (lietuviškos, neplautos, nesupakuotos) – 9,5 proc. (iki 0,46 Eur/kg). Tačiau naujo derliaus (importuotos, neplautos, nesupakuotos) atpigo 7,7 proc. (iki 1,08 Eur/kg), taip pat pigesni buvo česnakai (importuoti, supakuoti) – kainavo 4,95 Eur/kg, t. y. 9,5 proc. mažiau, palyginti su praėjusia savaite. Geriamojo pieno (2,5 proc. riebumo) plastikiniame maišelyje ir tetrapake vidutinės kainos išliko stabilios, atitinkamai sudarė 0,83 Eur/l ir 0,89 Eur/l. Kiaulienos sprandinė (šviežia, atšaldyta) šiek tiek pabrango (0,9 proc.) iki 4,46 Eur/kg, tačiau kalakutienos krūtinėlės atpigo 6,3 proc. – iki 8,42 Eur/kg.

Paskelbta: 2019-03-19

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2019 m. 10 savaitę (03 04–03 10), palyginti su 9 savaite (02 25–03 03), Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse labiausiai pabrango seno derliaus bulvės (lietuviškos, neplautos, supakuotos) – 6,7 proc., t. y. kainavo 0,64 Eur/kg, morkos (importuotos, nesupakuotos) – 4,7 proc. (kainavo 0,45 Eur/kg), geltonieji svogūnai (lietuviški, nesupakuoti) – 4,6 proc. (kainavo 0,46 Eur/kg), tačiau naujo derliaus daržovės buvo pigesnės nei prieš savaitę. Pavyzdžiui, importuotos naujo derliaus bulvės (neplautos, nesupakuotos) buvo 6,4 proc., o importuotos morkos (supakuotos) – 6,7 proc. pigesnės (atitinkamai kainavo 1,17 Eur/kg ir 1,67 Eur/kg). Palyginti su praėjusia savaite, perlinės kruopos pabrango 8,8 proc. (iki 0,62 Eur/kg), strimelės 15,1 proc. (iki 1,91 Eur/kg), tačiau vištų krūtinėlės atpigo 7,9 proc. – iki 4,32 Eur/kg.

Paskelbta: 2019-03-13

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Pagal naujausius ŽŪIKVC atliekamų tyrimų duomenis, 2019 m. vasario mėn.*, palyginti su sausio mėn., Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse pasterizuoto 2,5 proc. riebumo geriamojo pieno, išfasuoto po 0,9–1 l į plėvelės fasuotes, vidutinė pardavimo kaina, įtraukiant privačių prekės ženklų ir akcijų kainas, padidėjo apie 10,5 proc. (iki 0,67 EUR/l). Šiam kainos augimui didžiausią įtaką turėjo akcinių kainų padidėjimas, nors gamintojų prekės ženklų gaminio kaina padidėjo tik 2,5 proc., o privačių prekės ženklų – nepakito. Didmeninės geriamojo pieno kainos ir toliau turėtų išlikti gana stabilios. Palyginti su šių metų sausio mėn., vidutinė mažmeninė Tilsit sūrių pardavimo kaina, įtraukiant privačių prekės ženklų ir akcijų kainas, kaip ir buvo prognozuota, išliko stabili ir sudarė 6,40 EUR/kg. Nors analizuojamu laikotarpiu Tilsit sūrių gamintojų ir privačių prekės ženklų vidutinės pardavimo kainos sumažėjo (atitinkamai 0,8 ir 2,8 proc.), tačiau vidutinė akcinė minėtų sūrių pardavimo kaina išaugo apie 6,5 proc. Šio gaminio vidutinė didmeninė kaina Lietuvos rinkoje vasario mėn. išliko beveik tokia pati kaip ir sausio mėn. ir sudarė 4,06 EUR/kg. 2019 m. vasario mėn.*, palyginti su sausio mėn., vidutinė mažmeninė 82 proc. riebumo sviesto, išfasuoto po 200 g į folijos fasuotes, pardavimo kaina, įtraukiant privačių prekės ženklų ir akcijų kainas, išliko stabili ir sudarė 8,62 EUR/kg. Gamintojų prekės ženklų vidutinė gaminio pardavimo kaina padidėjo apie 1,73 proc, o akcinė ir privačių prekės ženklų kainos šiek tiek sumažėjo (atitinkamai 0,7 ir 2,2 proc.). Didmeninė minėto gaminio vidutinė kaina išlaikė mažėjimo tendenciją ir sudarė 5,69 EUR/kg. *preliminarūs duomenys.

Paskelbta: 2019-03-01

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Tamsios duonos (be priedų) mažmeninė kaina 2018 m. spalio–2019 m. sausio mėn. sumažėjo 1,49 proc., nors didmeninė tamsios duonos pardavimo kaina padidėjo 3,17 proc., o didmeninė ruginių miltų kaina padidėjo 8,87 proc. Pagrindinės tamsios duonos (be priedų) žaliavos, t. y. rugių, supirkimo kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 1,16 proc. Batono (be priedų) mažmeninė kaina 2018 m. spalio–2019 m. sausio mėn. atitinkamai sumažėjo 1,69 proc., didmeninė aukščiausios rūšies kvietinių miltų kaina analizuojamu laikotarpiu buvo mažesnė 0,95 proc. Tačiau didmeninė batono pardavimo kaina padidėjo 1,16 proc., o pagrindinės batono (be priedų) žaliavos – kviečių – supirkimo kaina išaugo 4,76 proc. Tamsios duonos (be priedų) mažmeninė kaina 2019 m. vasario mėn.* sudarė 1,92 EUR/kg ir, palyginti su sausio mėn. kaina, buvo mažesnė 3,52 proc. Batono (be priedų) mažmeninė vasario mėn.* kaina buvo 1,64 EUR/kg ir, palyginti su sausio mėn. kaina, buvo mažesnė 6,29 proc. Įvertinus tai, kad tamsios duonos (be priedų) kainų grandinėje mažmenininko dalis yra santykinai didelė, pvz., 2019 m. sausio mėn. sudarė beveik 39 proc., o batono (be priedų) – 34 proc., šių produktų mažmeninės kainos rezervą mažėti dar turi. * 2019 m. vasario mėn. kainos nėra galutinės.

Paskelbta: 2019-02-28

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, kiaulienos mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse kito nežymiai. Pavyzdžiui, 2019 m. vasario mėn. (6–8 sav. (02 04–24), palyginti su 2019 m. sausio mėn., šviežio, atšaldyto kumpio be kaulo – kaina sumažėjo 0,82 proc. (0,03 EUR/kg), šviežios atšaldytos sprandinės be kaulo – 1,33 proc. (0,06 EUR/kg), šviežio atšaldyto kiaulienos kumpio su kaulu kaina padidėjo 1,27 proc. (0,04 EUR/kg), o šviežios atšaldytos nugarinės be kaulo – išliko stabili. Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. vasario mėn., palyginti su 2019 m. sausio mėn., vidutinė supirktų kiaulių skerdenų (augintojo) kaina padidėjo 2,42 proc. (0,03 EUR/kg). Numatoma, kad artimiausiu metu kiaulių augintojo kaina turėtų nežymiai didėti.

Paskelbta: 2019-02-28

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, galvijienos mažmeninės kainos (neįskaitant akcinių) Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse 2019 m. vasario mėn. (6–8 sav. (02 04–24), palyginti su 2019 m. sausio mėn., kito nežymiai, pvz., šviežio atšaldyto galvijienos kumpio su kaulu kaina padidėjo 0,18 proc. (0,01 EUR/kg), šviežios atšaldytos nugarinės be kaulo – 0,8 proc. (0,02 EUR/kg), o šviežio atšaldyto galvijienos kumpio be kaulo kaina sumažėjo 0,34 proc. (0,02 EUR/kg). Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, supirktų galvijų skerdenų vidutinė kaina (augintojo) vasario mėn. buvo 2,50 Eur/100 kg – 0,56 proc. (0,01 EUR/kg) mažesnė kaina nei 2019 sausio mėn.

Paskelbta: 2019-02-28

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2018 m. spalio–2019 m. sausio mėn. bulvių ir daržovių vidutinės kainos mažmeninėje prekyboje kito nežymiai, o pardavimo iš ūkių vidutinės kainos padidėjo 15–32 proc. (išskyrus burokėlių kainą). Įvertinant tai, kad 2018 m. surinktas mažesnis bulvių ir daržovių derlius bei pakilusias bulvių ir daržovių kainas Lenkijos, Latvijos, Vokietijos ir kt. šalių rinkose, bulvių ir daržovių kainos Lietuvos mažmeninėje prekyboje turi tendenciją didėti. Ūkininkų apklausos duomenimis, 2019 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., bulvių pardavimo iš ūkių kaina padidėjo apie 14 proc., kopūstų – 40 proc., svogūnų – 19 proc., morkų – 10 proc., burokėlių – 6 proc. Pagal naujausius ŽŪIKVC atliekamų tyrimų duomenis, 2019 m. vasario mėn. (6–8 sav. (02 04–24), palyginti su sausio mėn., mažmeninė bulvių kaina padidėjo 23,3 proc., baltagūžių kopūstų – 42,4 proc., svogūnų – 33,3 proc., morkų – 6,8 proc., burokėlių – 5,7 proc.

Paskelbta: 2019-02-28

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Pagal naujausius ŽŪIKVC atliekamų tyrimų duomenis, 2019 m. vasario mėn. (6–8 sav. 02 04–24), palyginti su sausio mėn., atvėsintų viščiukų broilerių skerdenų vidutinė kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse padidėjo 0,9 proc., tačiau didmeninė kaina sumažėjo 3,7 proc. Vidutinė (L–M kat.) kiaušinių kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse 2019 m. vasario mėn. (6–8 sav. 02 04–24) sumažėjo 3,8 proc., o didmeninė kaina sumažėjo 3,0 proc. Populiariausių L kategorijos kiaušinių kaina didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse išliko beveik nepakitusi, o M kategorijos kiaušiniai atpigo 6,2 proc. Atsižvelgiant į sumažėjusias kiaušinių kainas Lenkijoje ir Latvijoje, o taip pat praėjusių metų to paties laikotarpio tendencijas, kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinkluose turėtų šiek tiek mažėti.

Paskelbta: 2019-02-28

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Pranešame, kad atnaujinome informacinį portalą, kuriame vartotojai gali sužinoti maisto produktų kainas, pasirinkę vieną ar kelis produktus iš pateikto sąrašo peržiūrėti jų vidutines kainas, kainų pokytį pasirinktu laikotarpiu, skaityti žemės ūkio ir maisto produktų vidaus ir užsienio rinkų apžvalgas, analizuoti kainų grandines naudodami interaktyviose lentose pateiktą informaciją. Tobulindami portalą planuojame sukurti galimybę susidaryti individualų maisto produktų krepšelį iš pateiktų produktų sąrašo, palyginti pasirinkto laikotarpio vidutines kainas, kaip jos keitėsi. Maloniai kviečiame lankytis ir teikti pasiūlymus.

Paskelbta: 2019-01-30

Kontaktai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)